V rámci skvalitnenia našich služieb, rozvoja turizmu a podpory turizmu v Štúrove, ponúkame pre školy, školy v prírode zvýhodnené plavby po Dunaji.

Ponúkame všetkým organizovaným školským skupinám zvýhodnenú poznávaciu plavbu po Dunaji s odborným výkladom. Plavba vyhliadkovou loďou Vám umožní vychutnať si pohľad na Štúrovo, na Ostrihomskú Baziliku alebo na sútok Hrona a Dunaja pohodlne z inej perspektívy. Naša vyhliadková loď má krytú otvorenú palubu, ktorá Vám umožní jedinečný a neobmedzený výhľad na okolitú krajinu. Počas plavby máte možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o meste Štúrovo, o historických pamiatkách ale aj zaujímavosti o okolitej prírode.

V prípade záujmu o bližšie informácie o ZVÝHODNENEJ PONUKE nás neváhajte kontaktovať.

Chcem vedieť viac...
Zvýhodnená plavba
Pri organizovaní školských výletov pre organizované školské skupiny ponúkame zvýhodnenú plavbu
Poznávacia plavba
Počas plavby máte možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o meste Štúrovo, o historických pamiatkách ale aj zaujímavosti o okolitej prírode.
Ukážka výkladu na poznávacej plavbe