VIŠEHRAD

VIŠEHRAD

Veľký význam pre naše dejiny má len 25 kilometrov vzdialené mestečko Vyšehrad (Visegrád), nesúce rovnaký slovenský názov ako známa štvrť v Prahe. Z Ostrihomu sa sem cestou popri Dunaji dostanete asi za pol hodinku. Neváhajte si však spraviť aspoň malú prestávku, v oblasti nájdete mnoho malebných prírodných zákutí aj niekoľko csárd, kde môžete ochutnať to najlepšie z lokálnej kuchyne.

Starobylé mestečko v ohybe Dunaja je nám známe najmä ako miesto vzniku Vyšehradskej skupiny (V4) v roku 1991. K historickému stretnutiu nesmierneho významu tu však došlo už v 14. storočí, keď na tunajší hrad presťahoval Karol Róbert z Anjou svoj kráľovský dvor. V roku 1335 (a opäť v rokoch 1338 a 1339) tam hostil poľského kráľa Kazimíra III. Veľkého a českého kráľa Jána Luxemburského, aby tu uzavreli dohodu ohľadom územného a majetkového vysporiadania. Hrad, ktorý bol svedkom tak významných dejinných udalostí, môžete navštíviť dodnes. Dominuje mu stredoveká Šalamúnova veža s nádherným výhľadom na Dunaj, nás bude ale najviac zaujímať palác v neskoro-gotickom štýle (s prvými renesančnými detailmi na území strednej Európy). Ten dal v roku 1473 vybudovať Matej Korvín, ktorý Vyšehrad využíval ako svoje letné sídlo.